Hasseløy Eiendom er en del av Skagen Eiendom AS som er et eiendomsinvesteringsselskap. Selskapet ble etablert av investorene Helge Sampson, Lars Eidesvik og Bjarne Laastad. Siden oppstart har selskapet utviklet blant annet Kystverksbygget, Skagen Brygge og bygget til Permanor i Haugesund. Skagen Eiendom AS har datterselskaper som utvikler eiendomsprosjekter for bolig-, handels- og næringsformål i Haugesund og omegn. Utleie av båtplasser, båthotell og kontor/lager lokaler i tillegg til utvikling av nybygg.